preloader

Mit csinálunk


Vitarendezés, peres és választottbírósági eljárások

Vezető magyar peres ügyvédi irodaként otthonosan mozgunk a bírósági rendszer minden szintjén
 • A rendes bíróságok mellett tapasztattal rendelkezünk az Alkotmánybíróság és az Emberi Jogok Európai Bírósága előtti eljárásokban. Eljárunk az Európai Bizottság előtti panaszokkal és az Európai Unió Bírósága előtt előzetes döntéshozatali eljárásokkal kapcsolatban.
 • Külföldi partnerirodáinkkal együttműködve rendszeresen tanácsoljuk ügyfeleinket külföldi bíróságok előtti pereikben.
 • Tapasztalatunk kiterjed a gazdasággal összefüggő perek teljes spektrumára, beleértve a társasági jogvitákat, szerződésszegéses igényeket, kártérítési követeléseket, szellemi alkotásokkal kapcsolatos pereket, munkajogi valamint közigazgatási pereket (pl. környezetvédelmi, fogyasztóvédelmi, pénz- és tőkepiaci, adó-, média és hírközlési hatósági határozatok felülvizsgálata).
Választottbírósági ügyekkel kapcsolatban nem csak a tételes jogot, hanem a magyar és nemzetközi gyakorlatot is ismerjük
 • Tapasztalatunk kiterjed belföldi és nemzetközi ügyekre, állandó és eseti választottbíróságok előtt egyaránt, az összes jelentős eljárási szabályzat (MKIK, ICC, LCIA UNCITRAL, ICSID, VIAC, CCIR, stb) alapján.
 • Többek között eljárunk kereskedelmi szerződésekkel, társasági ügyekkel, vállalatfelvásárlásokkal, energetikai és ingatlan ügyletekkel kapcsolatos jogvitákban. Tapasztalatunk kiterjed sport választottbírósági ügyekre Magyarországon és a svájci nemzetközi sport választottbíróság előtt (CAS). Nyilvános adatok alapján a magyar ügyvédek közül kollégáink látták el a legtöbb beruházó képviseletét nemzetközi beruházásvédelmi választottbíróságok előtt.
 • Kiterjedt szakmai kapcsolataink alapján a legnevesebb nemzetközi szakértőkkel működünk együtt. Szükség esetén támogatjuk ügyfeleinket jogi költségeik perfinanszírozás (third party funding) útján történő megfinanszírozásával kapcsolatban is.
Eljárunk vállalati visszaélésekkel, vagyon visszaszerzéssel kapcsolatos ügyekben, beleérte a gazdasági büntetőjogi szolgáltatásokat
 • Gazdasági jogi szakértelmünknek köszönhetően értjük ügyfeleink folyamatait, működését.
 • Összetett, gazdasági-, adó- és büntetőjogi szakértelemmel rendelkező munkacsoportokat tudunk felállítani, amely egységes stratégia alapján jár el a polgári jogi, közigazgatási- és adójogi valamint büntetőeljárásokban.
 • A tényállás felderítését és a bizonyítékok rögzítését vállalatbiztonsági szakértőkkel együttműködve biztosítjuk.

Adó

Tevékenységünk kiterjed az adótervezés és tanácsadás valamint az adóellenőrzések és adóperek teljes spektrumára
 • Kollégáink belülről ismerik az adóhatóság működését.
 • Ügyfeleink között megtalálhatóak nemzetközi nagyvállalatok, és területük vezető magyar vállalkozásai, az ipar és a szolgáltatások szinte minden területéről.
 • Szolgáltatásaink során mindig az iparági adottságokból, valamint ügyfeleink egyedi igényeiből és üzleti folyamataiból indulunk ki, legyen szó multinacionális vállalatról vagy kisebb családi vállalkozásról.
Adóellenőrzések és adóperek esetében több évtizedes adhatósági tapasztalattal rendelkező adótanácsadókból és nemzetközileg is elismert peres ügyvédekből álló csapattal képviseljük ügyfeleinket
 • Jelentős tapasztalattal rendelkezünk az összes adónemmel kapcsolatos valamint több adónemre kiterjedő átfogó vizsgálatokkal kapcsolatban.
 • A megbízólevél átvételétől a Kúria általi felülvizsgálatig vagy az Európai Unió Bírósága előtti előzetes döntéshozatalig összehangolt, egységes stratégia alapján támogatjuk ügyfeleinket. Szükség esetén ellátjuk ügyfeleink büntetőjogi védelmét is.
 • Szolgálásaink kiterjednek az adóvégrehajtási és fizetéskönnyítési eljárásokra is.
Ügyfeleink adókockázatának mérséklése és adóterhe optimalizálása érdekében adótanácsot adunk az egyszeri kereskedelmi tranzakcióktól a komplex vállalati átstrukturálásokig
 • Nemzetközi tapasztalatokkal rendelkező kollégáink összetett határon átnyúló ügyekben is személyre szabott, egyedi megoldásokat nyújtanak, ha szükséges, külföldi partnereink bevonásával.
 • A lehető legteljesebb mértékben kihasználjuk a jogszabályi lehetőségeket, figyelemmel az adóhatóság kapcsolódó gyakorlatára is.
 • Ügyfeleink adózási folyamatainak felülvizsgálata és kiértékelése érdekében teljes körű, valamint egyes folyamatokra, illetve adónemekre korlátozott adóátvilágítási szolgáltatásokat nyújtunk.

Vállalatfelvásárlási ügyletekkel kapcsolatos jogi- és adótanácsadás

Senki nem szereti a rossz meglepetéseket. Mi kellő időben azonosítjuk a tranzakciós kockázatokat, és megfelelő válaszokat kínálunk
 • Munkatársaink egy kézben ellátják az ügylettel kapcsolatban felmerülő jogi és adózási feladatokat, lefolytatják a jogi és adóügyi átvilágítást, ellátják az ügylet jogi és adóügyi strukturálás.
 • Teljes körűen kidolgozzuk az ügylettel kapcsolatos tranzakciós szerződéseket és dokumentációt, támogatjuk ügyfeleinket azok letárgyalása során. Támogatjuk ügyfeleinket az ügylet zárása és teljesítése során.
 • Szükség szerint képviseljük ügyfeleinket az ügylettel kapcsolatban a versenyhivatal és egyéb hatóságok előtt.
Ellátjuk a céltársaság tulajdonosi és társaság irányítási struktúrájának kialakítását
 • Kidolgozzuk a tulajdonosi kontrolt biztosító társasági szerződéseket, szindikátusi megállapodásokat és belső szabályzatokat.
 • Támogatjuk ügyfeleinket a társaság működtetésével kapcsolatban, így különösen közgyűlések, taggyűlések lefolytatása során.
 • Segítjük ügyfeleinket az ellenséges vállalat felvásárlás elleni védekezésben.
Munkatársaink közreműködtek sokmillió eurós nemzetközi tranzakciók és családi tulajdonban levő középvállalkozások adásvétele során is. Ügyfeleink között találhatók kockázati tőke és magánbefektető társaságok csakúgy, mint szakmai befektetők
 • Széles körű iparági tapasztalatokkal rendelkezünk az ipar és a szolgáltatások szinte minden területén, így különösen a gyártás, logisztika és szállítmányozás, energia, ingatlan, infrastruktúra, környezetvédelem, kis- és nagykereskedelem, egészségügy, információtechnológia, média, reklám és kreatív szolgáltatások területén.
 • Rendszeresen nyújtunk strukturálási és beruházási kérdésekkel kapcsolatos szolgáltatásokat startupok és beruházók részére.
 • Tapasztalatunk kiterjed úgy a vevői mint eladó oldal képviseletére magánfelekkel valamint állami szereplőkkel kötött ügyletek során.